DOUBLE DEGREE program

Hallgatói tanulmányi mobilitás


Mit jelent a double degree, más néven kettős diploma?

A kettős diploma program lehetővé teszi, hogy az együttműködő egyetemek hallgatói kreditjeiknek egy meghatározott részét a partnerintézményben szerezzék meg és ezzel jogosulttá válnak a partner egyetem diplomájának megszerzésére is, amennyiben külön-külön teljesülnek a diplomakiadás feltételei.

Mit kínál a program?

A fogadó intézményekben nem kell tandíjat fizetniük a hallgatóknak, a küldő intézmény biztosítja annak megfizetését. A fogadó intézményben szerzett krediteket a kar teljes mértékben elismeri. Végül, de nem utolsó sorban, a hallgató két diplomát fog kapni, egyet a küldő (tehát hazai) intézménytől, egyet pedig a fogadó (tehát külföldi) partnerintézménytől.

Kik vehetnek részt a double degree programban?

Egyelőre azon hallgatók vehetnek részt a programban, akik nemzetközi gazdálkodás alapszakon tanulnak és minimum 90 kreditet megszereztek. További feltétel a középfokú vagy annál jobb angol nyelvtudás, aktív hallgatói jogviszony, aktív mentori részvétel a karunkon tanuló külföldi diákok támogatásában.

Mi a hallgatók feladata?

  • Két szemeszter során a hallgatóknak a finn Seinäjoki University of Applied Sciences egyetem Business Schooljában kell szemeszterenként 30 kreditet szerezniük.
  • A hallgatónak angol nyelven kell diplomamunkáját megírnia és megvédenie, melyhez mind a finn, mind a magyar oldalról kell egy-egy konzulenst választania.
  • A megélhetési forrásokat, a szállásköltséget, az utazási költségeket, a tankönyveket a hallgatóknak kell biztosítaniuk, melyben segítségükre lehet az Erasmus ösztöndíj is.

Milyen előnyökkel jár a képzés a kar többi hallgatójának?

A nemzetközi gazdaságtan alapszakos hallgatóknak a negyedik félév után szakosodniuk kell. Azon tanulóknak, akik az EU integráció szakirányt választják, a double degree programnak köszönhetően, lehetőségük nyílik angol nyelven hallgatni ezen szakirány kötelező tantárgyait. A kar többi hallgatója számára a kötelező szakmai idegen nyelvi tárgyak listája a programnak köszönhetően bővül, valamint a szabadon választ ható tárgyak köre is.